equipe saison 2010/2011

 

Christelle, Nico S, Dritan, Nico C, Alex, Necke, Melissa

Maryse, Remy, Mick, Pascal et Kiko

Absent(e): Diego et Pietro