equipe saison 2009/2010

 

 Christelle, Pietro, Rafael, Nico C, Necke, Pascal, Alex, Melissa

Maryse, Remy, Dritan et Kiko

Absent(e): Diego et Davide